Valiotaimet ja laatumerkit

Valiotaimituotanto

MTT Laukaan toimipiste puhdistaa ja ylläpitää valiotaimituotannon ydinkasveja ja tuottaa valiotaimiluokan emotaimia ensisijaisesti taimitarhoille. Valiotaimituotannossa on noin 200 lajiketta tai kantaa marja- ja hedelmäkasveista sekä viherrakentamisen puista, pensaista ja perennoista. Taimituotannossa käytetään lisäysaineistona geneettisiltä ominaisuuksiltaan hyväksi todettuja niin sanottuja ydinkasveja. Kasvit on puhdistettu emokasviaineiston mukana leviävistä taudinaiheuttajista. Ydinkasveista alkaa tuotantoketju, jonka osia ovat valiotaimituotanto, varmennettujen käyttötaimien sekä testattujen käyttötaimien tuotanto. Valiotaimia tuotetaan vain tilauksesta ja taimien toimitusaika vaihtelee kasvien tilausmäärän mukaan. Taimituotannossa käytetään mikrolisäystekniikkaa.

Suomalaiset laatutaimet ja FinE-tavaramerkki

MTT:n FinE-tavaramerkistä tunnistetaan tutkitusti kestävät ja kauniit taimet. Tavaramerkki on MTT:n omistama, mutta sen käytöstä päättävät MTT ja taimitarhatuottajien järjestö Taimistoviljelijät ry yhdessä. Lyhenne FinE tulee sanoista Finnish Elite, ja tunnus takaa sen, että tunnuksella varustetut kasvit on lisätty ilmastonkestävyydeltään ja käyttöominaisuuksiltaan tutkituista ja tautitestatuista emokasveista. FinE-kasvit ovat pitkän tutkimus- ja valintatyön ja osaavan taimituotannon tulos. FinE-tunnus helpottaa kuluttajaa ja kotipuutarhuria valitsemaan kestäviä ja kauniita kasveja. Tunnus myönnetään tarkoin valituille koristekasveille ja marja- ja hedelmälajikkeille. Myöntämisen perusteena on useilla koepaikoilla Suomessa toteutetut vertailut ja kenttäkokeet (KESKAS-tutkimus) tai pitkäaikainen kokemus kasvin ominaisuuksista ja menestymisestä. Kasveja valitessa painotetaan erityisesti talvenkestävyyttä ja edustavaa ulkonäköä kukintakauden ulkopuolellakin. Tunnuksen saaneet kasvit on puhdistettu taudeista ennen taimien lisäystä.

Avainlippu
Avainlippu-alkuperämerkki kertoo, että tuote tai palvelu on suomalainen. Suomalaisen tuotteen tai palvelun ostajana teet hyvän valinnan, josta on hyötyä niin sinulle kuin koko Suomelle. Avainlipun myöntää ja sen käyttöä valvoo Suomalaisen Työn Liitto.
Paloniemen Taimisto on Suomen ensimmäinen taimisto, jolle on myönnetty Avainlippu.